| Inspiration

Så väljer du rätt laddbox för hemmet

Det finns en del att tänka på, och ett antal val att göra, när du ska välja vilken laddbox du ska köpa. Vi guidar dig så att du kan hitta den som fungerar bäst för dig och ditt behov. 
Ladda hemma
Laddbox Garo för laddning hemma

Laddbox med fast laddkabel eller uttag?

En laddbox hemma kan antingen ha ett uttag för fristående laddkabel eller en laddkabel som är fastmonterad i laddboxen.

Fördelar med fast kabel:  
Med en laddbox med fast kabel är kabeln ständigt kopplad till laddboxen. Du vet alltid var du har kabeln och den är lätt tillhands. Laddningen hemma blir helt enkelt lite smidigare.

Fördelar med uttag/utan fast kabel 
Väljer du en laddbox med uttag är fördelen att du får större flexibilitet. Du kan förvara laddkabeln i bilen vilket innebär att den alltid finns där när du behöver ladda den på jobbet eller längs vägen. Med uttag kan det även vara lättare när du skaffar en ny bil som kanske har ladduttaget på en annan plats, eller har en annat typ av ladduttag.

Ladda hemma

Laddbox med eller utan uppkoppling? 

Genom att välja en laddbox hemma som är uppkopplad säkerställer du att den är uppdaterad med den senaste mjukvaran så att bilen alltid kan laddas och fungerar som den ska. För att kunna få skattereduktion för grön teknik behöver laddboxen vara uppkopplad.

Ladda hemma med en laddbox från Mer

Laddbox med tillval dynamisk lastbalansering

Det finns utrustning som gör att du kan behålla samma säkringsstorlek som du har idag, samtidigt som bilen kan ladda när det finns tillgänglig effekt. Lösningen kallas för lastbalansering. Lastbalansering är en teknik som känner av hur mycket effekt som förbrukas av fastigheten i övrigt. Den del av tillgänglig effekt som inte används för övriga ändamål, kan användas till bilen som laddas. Med lastbalansering överbelastas inte elsystemet och du behöver heller inte göra en dyr uppsäkring av elnätsabonnemanget.