| Inspiration

Laddad för framtiden

För många handlar elbilar kanske främst om det praktiska i vardagen – att ta sig från A till B på bästa möjliga sätt. Samtidigt har vi klimatutmaningar hängande över oss, med rapporter som hela tiden visar att vi måste minska klimatutsläppen. Elektrifieringen av transporter, som står för nära 25 % av dessa utsläpp, är alltså inte bara praktisk. Det är också det rätta att göra.

Mer elbilsladdning

Bilen är en viktig del i vardagen för många av oss.  Alla har inte möjlighet att åka kollektivt till jobbet, för att lämna barnen på skolan, till fritidsaktiviteter eller besöka familj och vänner. Bilen har med andra ord blivit mer eller mindre nödvändig för att vi ska få vardagen att gå ihop och kunna leva ett aktivt liv. 

För många handlar elbilar kanske främst om det praktiska i vardagen – att ta sig från A till B på bästa, och mest prisvärda, sätt som möjligt. Samtidigt har vi klimatutmaningar hängande över oss, med rapporter som hela tiden visar att vi måste minska klimatutsläppen för att slippa överskrida den temperaturökning på 1,5 grader som jorden inte kommer att tolerera. I dessa beräkningar uppskattas transporterna stå för nästan 25 % av CO2-utsläppen i världen* och 75 % av dessa utsläpp är direkt kopplade till persontransporter. Elektrifieringen av transporter kan leda till stora utsläppsminskningar som bidrar till att vi når de mål som satts upp globalt. 

Laddad för framtiden

Att köra elbil är alltså inte bara praktiskt. Det är också det rätta att göra. Genom att satsa på och välja elbil, bidrar vi i Sverige till att drastiskt minska våra transportutsläpp samtidigt som vi visar världen att detta är fullt möjligt. I vårt avlånga land där det är kallt stora delar av året, kan vi fortsätta visa att elbilar är framtiden. I takt med att allt fler elbilar rullarvägarna satsar nu laddoperatörerna allt mer på utbyggnaden av laddnätverk, ny teknik och bättre tjänsterför att göra det enklare för dig att välja miljövänligt. Var du än är.

Mer leder till hållbarhet 

Vi tar hållbarhet till en ny nivå – bortom att erbjuda laddning för elbilar. Det innebär att vi varje dag arbetar målmedvetet med att minska vårt klimatavtryck genom att implementera miljövänliga metoder i våra affärsprocesser. Vi som arbetar på Mer har en gemensam förståelse för klimatutmaningen vi står inför och hur viktig vår roll som laddoperatör är för minskningen av klimatutsläppen. Det är också det som är vår drivkraft i allt vi gör. 

Laddad för framtiden

År 2021 började vi beräkna vårt koldioxidavtryck för att förstå var vi kunde vidta åtgärder för att minska – eller eliminera – våra utsläpp. Vi har nu börjat arbetet med att uppnå koldioxidneutral status genom att kompensera våra utsläpp via Carbon Neutral Britain Woodland Fund. Utöver klimatfondsprojekt stödjer skogsfonden skogsplantering, förebyggande av avskogning och skogsvårdsprojekt. Exempel på de senaste projekten som stödjs är att förhindra avskogning i Amazonas regnskog, återplantering av skog efter skogsbränder i Australien, samt återplantering av skog i Storbritannien. 

Detta målinriktade arbete resulterade i vår första hållbarhetsrapport som publicerades hösten 2022. Vi var också först i laddbranschen med detta och hoppas att fler inom branschen följer efter – så att vi tillsammans kan göra skillnad. På Mer har vi satt upp ett ambitiöst mål för 2023 – nämligen att bli koldioxidneutrala i slutet av året. 

Vi är laddade för framtiden! 

*Lavutslippscenario 2022, Statkraft