| Kunskapsbanken

Ladda bilen-bidrag för investering i laddstationer

Med investeringsstödet Ladda bilen kan företag, bostadsrättsföreningar och organisationer få upp till 50%, maximalt 50 000 kr per laddpunkt, i bidrag för att installera laddstationer som används av exempelvis medarbetare, boende eller hyresgäster.
Ladda bilen-bidrag för elbilsladdning på företag och organisationer

Ladda bilen bidrag

Ladda bilen är ett stöd för installation av laddstationer vid bostäder eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan laddstationerna även användas av besökare. Du kan få ett engångsbelopp på högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och maximalt 15 000 kr per laddpunkt.

Läs mer om Ladda bilen hos Skatteverket.

Förutsättningar för att få Ladda bilen-bidraget

  • Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.
  • Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.
  • Ansökan är öppen så länge medel finns kvar. Håll dig uppdaterad på Naturvårdsverkets hemsida

Vanliga frågor om Ladda bilen-bidraget

Bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Installation av laddstation för elbilar avsedda för boende eller anställda.

 

Ansökan är öppen så länge medel finns kvar. För mer information besök Naturvårdsverkets hemsida.

Läs också

Säg farväl till räckviddsångesten

| Kunskapsbanken

Hållbarhet i alla led

Hållbarhetsfrågan ligger till grund för allt vi gör. Därför har d...