| Nyheter | Elbilsstatistik

Trendbrott i elbilsstatistiken för januari 2023

Efter en uppåtgående trend i många månader av ett ökande antal nyregistrerade elbilar och laddbara bilar i Sverige rapporterades det under januari månad en kraftig minskning och därmed ett trendbrott. Detta kan dels förklaras av konjunkturläget och hushållens minskade köpkraft.

Trendbrott i elbilsstatistiken för januari 2023

Januari i siffror

Enligt statistik från branschorganisationen Mobility Sweden minskade försäljningen av nya bilar med nästan 27 % jämfört med samma månad föregående år. Totalt registrerades 14 601 nya personbilar, varav cirka 7 600 var laddbara bilar – vilket är det lägsta antalet för månaden sedan 2009. Idag finns det totalt 454 599 laddbara fordon i Sverige.
Vad gäller företagskunderna så har även tjänstebilarna minskat jämfört med samma månad 2022, men med en minskning på 7,6% är det i mindre utsträckning än för privatbilarna.

Varför har registreringen av elbilar gått ner så mycket?

Det finns flera faktorer som kan förklara trendbrottet, dels lyfter Mobility Sweden de stora volymerna som levererades under december – innan bonusen för elbilar och laddhybrider sänktes vid årsskiftet – som en viktig anledning. Men även omvärldsfaktorer som konjunkturläget i Sverige och den minskad köpkraften antas ha lett till en minskning bland privatkunderna.

Allt är inte bara mörkt framöver

Även om nedgången i försäljningen av nya bilar kan ses som en oroande trend för bilindustrin, finns det fortfarande positiva indikationer på marknaden. Prognosen för 2023 visar att andelen nyregistrerade laddbara bilar kommer vara 65 %, varav elbilarna står för 40 %. Med fortsatt fokus på hållbarhet och teknologiska innovationer, förväntas den svenska bilmarknaden fortsättningsvis utvecklas på nya och spännande sätt, skriver Mobility Sweden.

 

Källor: MobilitySweden, Powercircle, Vroom

Läs också