Mer erbjuder elbilsladdning för företag och fastigheter som gör det enkelt att erbjuda laddning till anställda och besökare

Ladda bilen - bidrag för företag, fastigheter och bostadsrätter

Med investeringsstödet Ladda bilen kan företag, bostadsrättsföreningar och organisationer få bidrag för laddstolpar som används av exempelvis medarbetare, boende eller hyresgäster. Du kan få ett engångsbelopp på högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och maximalt 15 000 kr per laddpunkt.

 

Med mer får du en säker hemmabox för hemmaladdning för fastighetsägare och villaägare. Installera en laddbox till elbil hemma idag

Grön teknik - skattereduktion för hemmaladdning

Med skattereduktionen för Grön teknik kan du som är privatperson få avdrag med 50 % av kostnaderna och maximalt 50 000 kr per person och år när du köper en smart laddbox med installation. Avdraget är redan gjort när du får din faktura.  
Bidrag för hemmaladdning
Elbilsladdning i Mers publika laddnätverk

Klimatklivet - stöd vid investering i publika laddstationer

Med Klimatklivet kan företag få upp till 70% av investeringskostnaden i stöd från Naturvårdsverket för att installera publika laddstationer i exempelvis allmänna parkeringshus, köpcentrum eller vid infartsparkeringar.

Bidrag för publika laddstationer