steg för steg guide för elbilsladdning av transportfordon. leveransfordon.

Hållbara leveranser

Många transportföretag börjar med att elektrifiera en liten del av sin fordonsflotta för att sedan skala upp i etapper och på så sätt nå sina hållbarhetsmål. Att sätta upp en strategi för omställningen till elektrifierade transporter är en av de saker som vi på Mer hjälper dig med.

Elbilsladdning för logistisk och leveranser. Depåladdning.

Behov och förutsättningar

Att ställa om till elektrifierade transporter innebär bland annat en ökning av elförbrukningen och du behöver därför både ta reda på din fastighets förutsättningar och din verksamhets behov. I vår guide går vi igenom detta mer detaljerat och ger exempel på information som du behöver veta.